juni 1968 Mor med Torben, Bjarke og Allan er glade for deres lillebror

Mor og Torben

Mor med Kristjan. Dorthe sidder ved siden af.